ImageAI

deeplearning

Thử nghiệm Deeplearning cho người mới bắt đầu

Bài viết này viết theo bài Nhận diện vật thể bằng ImageAI. Bài viết đó dành cho các bạn sinh viên CNTT tìm hiểu, bài viết này dành cho ai muốn biết Deep Learning là gì. Làm theo bài này các bạn có thể chạy thử được ImageAI với hình ảnh của bạn.

Bài viết này sử dụng thư viện Django để làm web server, hiển thị kết quả trên web. Các thư viện và source code sử dụng ở mức tối thiểu để không làm khó các bạn.

Nhận diện vật thể bằng ImageAI

Nhận diện vật thể bằng ImageAI

ImageAI là project phát hiện & nhận diện vật thể trong ảnh. Sử dụng thuật toán thị giác máy tính và deep learning cho ra kết quả chính xác cao. Project viết bằng Python và dễ dàng chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau.

Bài viết này tương đối đơn giản và dễ dàng thực hành. Chỉ cần sử dụng vài câu lệnh là các bạn có thể test thử độ chính xác trước khi nghiên cứu sâu hơn.

Để sử dụng, bạn cần phải biết cách cài đặt các thư viện Python & hiểu cách sử dụng VirtualEnv.