Source code example OpenCV DNN (Deep Neural Network)

Hôm nay mình chia sẻ source code example OpenCV DNN trên GitHub. Đây là các source…

Tách background ảnh động vật

Hôm nay mình giới thiệu 1 repo Github có khả năng tách nền ảnh động vật.…

Biến ảnh 2D thành model 3D

Bài viết này hướng dẫn cách biến ảnh 2D thành model 3D trên Windows. Do source…