Ứng dụng Deep Learning

Tổng hợp danh sách dự án Github về Deep Learning, tất cả đều đã thử nghiệm chạy được mới giới thiệu đến các bạn.

1. PIFuHD: Biến ảnh 2D thành model 3D

https://thigiacmaytinh.com/bien-anh-2d-thanh-model-3d/

2. Phát hiện giới tính từ khuôn mặt

https://github.com/arunponnusamy/gender-detection-keras

Ưu điểm: Đơn giản, dễ sử dụng
Nhược điểm: Nhận diện sai khi khuôn mặt có size nhỏ hơn 80px, model lớn (gần 100MB)

3. Tách background ảnh động vật

https://thigiacmaytinh.com/tach-background-anh-dong-vat/