Phát hiện vật thể

Tổng hợp các bài viết trong blog thigiacmaytinh.com về phát hiện đối tượng (phát hiện vật thể) bằng các thuật toán xử lý ảnh.

Bài 1: lý thuyết về phát hiện đối tượng bằng Cascade

Bài viết giải thích lý thuyết về nguyên lý phát hiện đối tượng trong ảnh, cách training và nhúng vào source code.
Bài 2: thực hành training phát hiện đối tượng bằng Cascade

Thực hành training với vật thể cần tìm trong ảnh là biển số xe máy.
Bài 3: kinh nghiệm phát hiện đối tượng bằng Cascade

Hỏi đáp về các vấn đề thường gặp khi training để bạn điều chỉnh thông số tốt hơn


Bài 4: Retrain face cascade model

Chia sẻ cách training lại model nếu bạn thấy nó chưa đủ chính xác hoặc rút gọn model để nhẹ hơn, chạy nhanh hơn. Hướng dẫn cách thu thập thêm hình ảnh, điều chỉnh thông số để cho ra model chính xác hơn.
Bài 5: Theo dõi đối tượng theo màu – Tracking object

Việc sử dụng màu sắc cũng là 1 mẹo hay để phát hiện các vật thể đơn giản bằng OpenCV. Với các vật thể có màu sắc nổi bật hoặc đơn sắc thì cách dùng HSV để tìm là rất phù hợp. Tốc độ xử lý màu sắc rất nhanh và cũng rất dễ dàng trong việc setup ban đầu
Bài 6: Phát hiện cử chỉ – Hand gesture

Sử dụng phương pháp tìm màu sắc của bàn tay để phát hiện cử chỉ bàn tay.