Phát hiện khuôn mặt bằng OpenCV JS

Phát hiện khuôn mặt – face detect bằng cascade đã nhiều người biết. Hôm nay bài…

Đọc QR code online

Đọc QR code online trên web mà không cần cài app là cách nhanh nhất. Ưu…

Play webcam trên Chrome hoặc Firefox

Hiện tại xu thế đưa ứng dụng lên web đang ngày càng phổ biến, xử lý…

Web server đơn giản bằng C#

Một web server đơn giản bằng C# có thể làm 1 server xử lý ảnh cho…

Face_recognition – thư viện nhận diện khuôn mặt P1

Có nhiều thư viện nhận diện khuôn mặt khác nhau, nhưng face_recognition nhận diện khá chính…

Teachablemachine – công cụ huấn luyện phân loại ảnh

Teachablemachine – công cụ huấn luyện phân loại ảnh online giúp bạn phân loại ảnh –…

Thử nghiệm Deeplearning cho người mới bắt đầu

Bài viết này viết theo bài Nhận diện vật thể bằng ImageAI. Bài viết đó dành…

Nhận diện vật thể bằng ImageAI

ImageAI là project phát hiện & nhận diện vật thể trong ảnh. Sử dụng thuật toán…

Cấu trúc OpenCV

Sau khi make OpenCV từ source code thành công sẽ được solution OpenCV. Bài này sẽ…

Đọc ghi file trong OpenCV

Ngôn ngữ C++ có nhiều điều bất tiện, nó không có nhiều “tiện ích” như C#,…