TGMTdarknet – tích hợp YOLO Darknet vào Windows Form C# .NET Framework

Trong bài trước mình đã giới thiệu chương trình Darknet Analytics /để test YOLO Darknet. Bài…

Build Darknet với CUDA trên Ubuntu 18.04

Bài viết này hướng dẫn build Darknet sử dụng CUDA & CUDNN để tăng tốc training/predict…

Face detection với thư viện fae-api.js trên browser

Trong số rất nhiều thư viện nhận diện khuôn mặt ngoài kia (github) thì face-api.js rất…

Phân loại hình ảnh với Tensorflow – Bài 2 chạy code Python trên Windows 10

Đây là bài thứ 2 trong chuỗi bài viết về Image Classification với thư viện Tensorflow.…

Phân loại hình ảnh với Tensorflow – Bài 1 thử nghiệm độ chính xác

Đây là bài đầu tiên trong chuỗi bài viết về Image Classification với thư viện Tensorflow.…

Phát hiện vật thể bằng YOLO: bài 3 – training model phát hiện biển số xe

Hàng năm cứ đến mỗi độ hè về, khi ve kêu ve ve là lúc các…

Phát hiện vật thể bằng YOLO: bài 2 – thử nghiệm các model train sẵn

Cài đặt các thư viện cần thiết Đây là các bước cài đặt chung cho những…

Build YOLO Darknet với Visual Studio trên Windows 10

Bài viết này hướng dẫn cách config solution để build darknet.exe chạy trên Windows 10. Việc…

Cài đặt OpenCV Python sử dụng CUDA trên Windows 10

Để viết code Opencv bằng python bạn chỉ cần cài package opencv-python là được, tuy nhiên…

Raspango – source code server nhận diện hình ảnh

Raspango là tên source code web server chúng tôi tự viết dùng để cung cấp API…