Chỉnh sáng tự động cho văn bản scan

Bạn chụp ảnh/scan tài liệu và có thể độ sáng sẽ không đủ, khi đó bạn…

Xác định độ sáng của ảnh bằng OpenCV

Để nhận diện hình ảnh chính xác thì input cần phải chuẩn, càng giống với ảnh…

Tạo ảnh PNG bằng cách xóa phông trắng

Có thể nhiều bạn đã biết ảnh PNG có thể “trong suốt – transparent”. Ảnh transparent…

Tìm vị trí của text trong ảnh

Với các loại text có format cố định thì việc đọc rất dễ dàng. Tọa độ…

Tạo ảnh thumbnail từ video

Bản chất của video trong Thị giác máy tính là chuỗi các hình ảnh liên tiếp…

Xác định độ nhòe của ảnh

Xác định độ nhòe của ảnh ứng dụng trong lấy nét tự động (auto focus). Trong…

Làm mịn ảnh – smoothing

Làm mịn ảnh (smoothing) là công việc quen thuộc trong xử lý ảnh. Nó giúp loại…

Sử dụng floodfill để tìm ký tự

Hãy tưởng tượng về 1 bản đồ địa hình, trong đó có các đỉnh núi và…

Tracking đối tượng bằng Mosse

Trong Opencv 3.2.0 có 1 ví dụ bằng Python dùng để tracking đối tượng. Example này…

Đếm xe máy bằng thuật toán Background Subtraction

Sử dụng thuật toán Background Subtraction để đếm lượt xe vào bãi. Hình ảnh quay từ…