Phân loại hình ảnh với Tensorflow – Bài 2 chạy code Python trên Windows 10

Đây là bài thứ 2 trong chuỗi bài viết về Image Classification với thư viện Tensorflow.…

Phân loại hình ảnh với Tensorflow – Bài 1 thử nghiệm độ chính xác

Đây là bài đầu tiên trong chuỗi bài viết về Image Classification với thư viện Tensorflow.…

Huấn luyện phân loại nam nữ bằng Tensorflow

Huấn luyện phân loại nam nữ là bài toán classification: hình ảnh thuộc loại nào? Bài…

Teachablemachine – công cụ huấn luyện phân loại ảnh

Teachablemachine – công cụ huấn luyện phân loại ảnh online giúp bạn phân loại ảnh –…