Ứng dụng thị giác máy tính

Chúng tôi giới thiệu với các bạn các ứng dụng Thị giác máy tính trong thực tế. Trong các bài viết có hướng dẫn chi tiết, hình ảnh minh họa và source code cho bạn nào cần nghiên cứu.

Mọi thắc mắc về giải thuật, lỗi trong quá trình download hay thực thi chương trình vui lòng liên hệ qua thông tin bên dưới footer. Hoặc là bạn muốn đóng góp, chia sẻ thông tin, kiến thức của mình xin vui lòng liên hệ, chúng tôi sẽ tổng hợp lại thành bài viết để cho mọi người cùng đọc.

Các bạn nên đọc và thực hành các bài viết trong mục Căn bản Opencv trước. Sau khi có kiến thức, cái nhìn tổng quát về opencv cũng như Thị giác máy tính rồi thì ứng dụng sẽ dễ dàng hơn.

Ứng dụng của Thị giác máy tính trong thực tiễn

  1. Đếm cua con
  2. Đếm tế bào hồng cầu
  3. Nhận diện dấu vân tay
  4. Giải ô số Sudoku