Hướng dẫn play stream RTSP của camera IP bằng React Native

Play stream RTSP của camera IP cần sử dụng module react-native-vlc-media-player. Quá trình tích hợp vào…

So sánh Python và C++ trong việc lập trình ứng dụng Computer Vision

Có nhiều ngôn ngữ lập trình có thể lập trình được ứng dụng nhận diện hình…

Camera phù hợp cho người mới học Computer Vision

Có nhiều loại camera trên thị trường, bài này giới thiệu camera dành cho người mới…

Hướng dẫn viết file markdown (readme.md)

File markdown thường được sử dụng để viết hướng dẫn trong các repository. VD: https://github.com/viscomsolution/ipssbike Ngoài…

Kiến thức cần trang bị khi tìm việc CNTT

Nhiều bạn sinh viên thắc mắc cần trang bị kiến thức gì để có thể đi…

Hướng dẫn đọc nhiều camera trong OpenCV bằng multithread

Giả sử bạn đang thực hiện bài toán detect khuôn mặt bằng Python và bạn có…

Server Amazon lightsail có thể chạy Deep Learning không?

Giới thiệu chung Server Lightsail của Amazon là máy chủ ảo đơn giản, dễ sử dụng,…

Phương pháp tính độ chính xác trong nhận diện hình ảnh

Để tính được tỉ lệ chính xác thì chúng ta phải có phương pháp đúng để…

Những câu lệnh Git thường gặp

Đây là danh sách những câu lệnh git được sử dụng nhiều nhất. git init đây…

Tìm hiểu ảnh base64

Gọi là ảnh base64 vì những pixel value của ảnh đã convert từ 8bit sang 6bit.…