Học lập trình Python từ căn bản đến nâng cao

Chuỗi bài viết về học lập trình Python cho xử lý và nhận diện hình ảnh từ cơ bản đến nâng cao. Hướng đến mục tiêu hiểu và viết được chương trình xử lý ảnh để làm đồ án, luận văn hoặc ứng dụng cho riêng mình. Chuỗi bài viết này tập trung vào sự khác biệt của Python với các ngôn ngữ khác.

Lời khuyên cho các bạn học lập trình Python

Các bạn không nên học tất cả vì không có đủ thời gian để học và dễ nản chí vì số lượng bài học khá nhiều. Do đó nên đặt ra 1 mục tiêu cụ thể như:

 • Học lập trình Python để đếm số lượng vật thể trong ảnh
 • Học lập trình Python để nhận dạng/phân loại vật thể trong ảnh
 • Học lập trình Python để nhận diện khuôn mặt
 • Học lập trình Python để tìm lỗi của sản phẩm bằng hình ảnh
 • ….

Khi đó các bạn mới xác định được những bài nào cần học bài nào không.

Python căn bản

 1. Vì sao nên học ngôn ngữ Python?
 2. Cài đặt Python 3.6.5 và các package trên Windows
 3. Cài đặt Python 3.6.5 và các package trên Ubuntu
 4. Virtual environment trong Python
 5. Cú pháp cơ bản của Python
 6. Vòng lặp
 7. Điều kiện if – else
 8. Các kiểu dữ liệu trong Python
 9. Đọc và ghi file bằng Python
 10. Ngày giờ trong Python
 11. Class trong Python

Python nâng cao

 1. Đóng gói code Python thành file exe
 2. Xử lý JSON trong Python
 3. Exception trong trong python
 4. Giấu source code Python khi chuyển giao
 5. Lập trình giao diện bằng Python
 6. Gửi mail tự động bằng Python
 7. Lập trình đa luồng trong python
 8. Web server bằng Python
 9. Gửi nhận dữ liệu đến RESTful API
 10. Upload file lên Google Drive bằng Python

Python cho xử lý ảnh

 1. Setup OpenCV cho Python
 2. Setup Tensorflow cho Python
 3. Đọc và ghi ảnh bằng Python