Đếm lon nước ngọt bằng YOLO v7

YOLO v7 hiện nay được đánh giá cao nhờ khả năng detect chính xác và tốc…

Tách background ảnh động vật

Hôm nay mình giới thiệu 1 repo Github có khả năng tách nền ảnh động vật.…