Visual Studio

30832

Giải thích về Debug và Release của Visual Studio

Trong Visual Studio có 2 config mặc định là Debug và Release. Mục đích của các config này dùng để hỗ trợ lập trình viên dễ dàng kiểm tra lỗi của phần mềm. 2 config này làm cho chương trình chạy hoàn toàn khác nhau tuy nhiên ít được giải thích. Bài viết này sẽ giải thích những lỗi hay gặp của người mới lập trình.

Trong bài này lấy ví dụ là bạn đang build 1 chương trình bằng C++ tạo ra file exe. Lấy ví dụ về đọc biển số xe hơi viết bằng C++ để minh họa. Trong repo IPSSedu có nhiều solution, bạn chỉ cần chạy IPSScar_VS2015.sln để hiểu các giải thích bên dưới.

Visual Studio 2017

Cài đặt Visual Studio 2017

Hiện tại Visual Studio 2017 là phiên bản mới nhất. Phiên bản này không cho phép cài offline, do đó các bạn phải có internet để cài đặt. Điều này cũng có ưu và nhược riêng, cài đặt online sẽ chỉ cần download những feature cần thiết. Nhược điểm là đối với đường truyền yếu thì chờ rất lâu. (GIải pháp là ra quán cafe có internet nhanh để cài đặt)

Visual Studio 2017 có 3 phiên bản: Community, Professional và Enterprise. Cài đặt Visual Sutio 2017 Community là đủ cho lập trình rồi, còn 2 phiên bản kia có thêm các tính năng nâng cao hơn.

Các project example hiện tại đang viết bằng Visual Studio 2015 (Windows 8.1 SDK, C++ redistributable 2015, .NET framework 4.5). Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Visual Studio 2017 để có thể build được source code trơn tru nhất.