Tăng tốc Deep Learning bằng CUDA 10.1

Trong bài Huấn luyện phân loại nam nữ bằng Tensorflow bạn đã biết về Deep Learning.…

Làm quen CUDA 10.0 trên windows

CUDA là công nghệ độc quyền của NVIDIA trên các dòng card đồ họa (GPU). Hiểu…