Đọc QR code online

Đọc QR code online trên web mà không cần cài app là cách nhanh nhất. Ưu điểm là không cần phải cài app cũng có thể chạy được trên desktop lẫn mobile.

Sử dụng

Bạn có thể nhúng vào trong ứng dụng web như kiểm tra kho hàng. Khi đó khách hàng có thể kiểm tra thông tin, xuất xứ hàng hóa mà không sợ gặp lỗi bất tương thích thiết bị.

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng để scan Barcode hoặc các mã code khác online.

Source code

Bài viết này nhúng code html ở link: https://thigiacmaytinh.com/onlinetools/qrcode_reader/. Bạn có thể save lại để xem source code.

Bài viết này sử dụng thư viện Zxing-js để đọc QR code. Ưu điểm chung của QR code là đọc tốc độ cao & chính xác do bản thân QR code có chứa mã sửa lỗi.
https://github.com/zxing-js/library

Leave a Reply