Python

Sử dụng virtualenv để setup project Python

Sử dụng virtualenv để setup project Python

Mỗi project Python sẽ cần sử dụng nhiều lib khác nhau. Khi bạn phải chạy nhiều project python trên cùng máy tính thì xung đột có thể xảy ra. Ví dụ project A sử dụng thư viện OpenCV 2.x.x nhưng project B sử dụng thư viện OpenCV 3.x.x chẳng hạn. Khi đó dùng VirtualEnv sẽ giúp bạn tránh xung đột bằng cách cài lib vào thư mục riêng.

Việc sử dụng VirtualEnv cực kỳ đơn giản mà lợi ích rất lớn. Rất cần thiết cho lập trình viên/sinh viên nghiên cứu các project Python.

Setup opencv python

Setup project OpenCV cho ngôn ngữ Python 2.7

Bài này hướng dẫn các bạn setup OpenCV sử dụng ngôn ngữ Python trên 1 máy tính vừa mới cài Windows. Cách này cần download package của OpenCV rồi copy lib vào folder của Python.

Cách 2 là các bạn sử dụng lib opencv-python do bên thứ 3 build sẵn. Phương pháp này tiện lợi, nhanh chóng hơn rất nhiều, tham khảo bài Cài đặt OpenCV cho Raspberry PI.

Hiện tại Visual Code hỗ trợ debug Python rất tốt, rất tiện lợi cho các bạn trong việc lập trình Python.