Giấu source code Python

Python là ngôn ngữ “thông dịch” – chạy đến đâu biên dịch tới đó. Source code…

Sử dụng virtualenv để setup project Python

Mỗi project Python sẽ cần sử dụng nhiều lib khác nhau. Khi bạn phải chạy nhiều…

Setup project OpenCV cho ngôn ngữ Python 2.7

Bài này hướng dẫn các bạn setup OpenCV sử dụng ngôn ngữ Python trên 1 máy…