Tài nguyên xử lý ảnh

Tổng hợp toàn bộ tài nguyên cần thiết cho lập trình thị giác máy tính (xử lý và nhận diện hình ảnh). Tài nguyên xử lý ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn, nhiều loại khác nhau:


Ebook xử lý ảnh tiếng Việt

Ebook xử lý ảnh tiếng Anh

Tổng hợp Data dành cho xử lý ảnh

Trang web hay về Computer Vision

Danh sách stream link các camera IP phổ biến

Nếu bạn có tài nguyên nào hay, muốn chia sẻ cho mọi người thì gửi cho mình để mình cập nhật thêm.