Source code phần mềm nhận diện khuôn mặt C#

Bài viết này chia sẻ source code phần mềm nhận diện khuôn mặt C# sử dụng…

Source code phần mềm phát hiện không đeo khẩu trang

COVID tạm lắng ở Việt Nam nhưng nhiều nơi khác vẫn còn diễn biến phức tạp.…

Tạo ảnh PNG bằng cách xóa phông trắng

Có thể nhiều bạn đã biết ảnh PNG có thể “trong suốt – transparent”. Ảnh transparent…

Giới thiệu chương trình phát hiện giới tính

Trong quá trình tìm hiểu mình có gặp chương trình phát hiện giới tính khá tốt.…

Model cascade đã huấn luyện

Có rất nhiều model cascade đã huấn luyện sẵn do cộng đồng OpenCV thực hiện. Các…

Nhận diện khuôn mặt – P2: face recognition

Sau khi đã phát hiện được khuôn mặt chúng ta tiến hành nhận dạng (recognition). Để…

Retrain face cascade model

Bài viết này hướng dẫn các bạn retrain cascade model theo nhu cầu sử dụng. Thí…

Tìm vị trí của text trong ảnh

Với các loại text có format cố định thì việc đọc rất dễ dàng. Tọa độ…

Tạo ảnh thumbnail từ video

Bản chất của video trong Thị giác máy tính là chuỗi các hình ảnh liên tiếp…

Xác định độ nhòe của ảnh

Xác định độ nhòe của ảnh ứng dụng trong lấy nét tự động (auto focus). Trong…