Tìm ảnh giống nhau bằng Resnet-18

Bài toán tìm ảnh giống nhau bằng Resnet-18 ứng dụng vào việc tìm sản phẩm/hàng hóa…

Chỉnh sáng tự động cho văn bản scan

Bạn chụp ảnh/scan tài liệu và có thể độ sáng sẽ không đủ, khi đó bạn…

Xác định độ sáng của ảnh bằng OpenCV

Để nhận diện hình ảnh chính xác thì input cần phải chuẩn, càng giống với ảnh…

Source code phần mềm nhận diện khuôn mặt C#

Bài viết này chia sẻ source code phần mềm nhận diện khuôn mặt C# sử dụng…

Source code phần mềm phát hiện không đeo khẩu trang

COVID tạm lắng ở Việt Nam nhưng nhiều nơi khác vẫn còn diễn biến phức tạp.…

Tạo ảnh PNG bằng cách xóa phông trắng

Có thể nhiều bạn đã biết ảnh PNG có thể “trong suốt – transparent”. Ảnh transparent…

Giới thiệu chương trình phát hiện giới tính

Trong quá trình tìm hiểu mình có gặp chương trình phát hiện giới tính khá tốt.…

Model cascade đã huấn luyện

Có rất nhiều model cascade đã huấn luyện sẵn do cộng đồng OpenCV thực hiện. Các…

Nhận diện khuôn mặt – P2: face recognition

Sau khi đã phát hiện được khuôn mặt chúng ta tiến hành nhận dạng (recognition). Để…

Retrain face cascade model

Bài viết này hướng dẫn các bạn retrain cascade model theo nhu cầu sử dụng. Thí…