TGMTdarknet – tích hợp YOLO Darknet vào Windows Form C# .NET Framework

Trong bài trước mình đã giới thiệu chương trình Darknet Analytics /để test YOLO Darknet. Bài…

Build Darknet với CUDA trên Ubuntu 18.04

Bài viết này hướng dẫn build Darknet sử dụng CUDA & CUDNN để tăng tốc training/predict…

Phát hiện vật thể bằng YOLO: bài 3 – training model phát hiện biển số xe

Hàng năm cứ đến mỗi độ hè về, khi ve kêu ve ve là lúc các…

Phát hiện vật thể bằng YOLO: bài 2 – thử nghiệm các model train sẵn

Cài đặt các thư viện cần thiết Đây là các bước cài đặt chung cho những…

Build YOLO Darknet với Visual Studio trên Windows 10

Bài viết này hướng dẫn cách config solution để build darknet.exe chạy trên Windows 10. Việc…