Tách background sản phẩm bằng thư viện rembg

Thư viện rembg tách background sản phẩm với nền đơn giản rất tốt. Rembg phù hợp…

Hướng dẫn cài đặt TensorRT trên Windows 10

TensorRT là thư viện Deep Learning của NVIDIA giúp tăng tốc xử lý bằng GPU NVIDIA.…

Face detection với thư viện fae-api.js trên browser

Trong số rất nhiều thư viện nhận diện khuôn mặt ngoài kia (github) thì face-api.js rất…

Đọc QR code online

Đọc QR code online trên web mà không cần cài app là cách nhanh nhất. Ưu…

Play webcam trên Chrome hoặc Firefox

Hiện tại xu thế đưa ứng dụng lên web đang ngày càng phổ biến, xử lý…

Web server đơn giản bằng C#

Một web server đơn giản bằng C# có thể làm 1 server xử lý ảnh cho…

Hàm đọc số tiền

Hàm này viết bằng VB.NET, cần chuyển sang ngôn ngữ khác thì vào đây http://www.developerfusion.com/tools/convert/csharp-to-vb/