Darknet Analytics – test kết quả YOLO Darknet trực quan bằng Windows Form C#

Thông thường để test kết quả YOLO Darknet thì chúng ta hay sử dụng Python để…

Darknet Locator – công cụ đánh nhãn Yolo Darknet tương tự labelImg

Phần mềm labelImg quá nổi tiếng với trong việc đánh nhãn. Tuy nhiên nó cũng có…

Sử dụng socket để deploy model Machine Learning

Khi sử dụng Machine Learning bạn sẽ thấy thời gian load model thường lâu hơn thời…

Sử dụng tool LabelImg để đánh nhãn vật thể trong hình

Bài viết này hướng dẫn cách build và cách sử dụng tool LabelImg. Tool LabelImg dùng…

Cài đặt Ubuntu trên Windows 10 bằng WSL

Ubuntu là hệ điều hành ưa thích của các lập trình viên AI, và với sự…

Plugin download hình ảnh từ Google Image

Khi bạn muốn download hình ảnh từ Google Image thì Download All Images sẽ giúp bạn.…

GPU-Z xem thông số của GPU

GPU-z là chương trình giúp bạn xem được các thông số của GPU mà bạn đang…

Những Extension nên dùng với Visual Studio Code

Visual Studio Code được xem là công cụ tối ưu của lập trình viên bởi vừa…

Cách tìm stream link của camera IP

Để đọc camera IP bạn cần tìm được stream link có giao thức là RTSP (Một…

scrcpy – điều khiển điện thoại trên máy tính

Bài viết này chia sẻ 1 cách điều khiển smartphone Android trên máy tính bằng SCRCPY.…