Hướng dẫn sử dụng tool đánh nhãn VietOCR Labeling

Để đánh nhãn VietOCR được nhanh chóng, chính xác chúng tôi đã viết tool dành riêng…

Sử dụng thư viện PaddleOCR trong bài toán nhận dạng chữ Tiếng Việt

1. Giới thiệu về OCR Hệ thống nhận dạng chữ viết (Optical Character Recognition – OCR)…

Hướng dẫn clone GitHub bằng phương pháp token

Ngay lúc viết bài này thì GitHub không cho clone source code bằng phương pháp password…

Hướng dẫn phân loại cà chua bằng YOLOv7

Bài viết này hướng dẫn các bạn huấn luyện YOLOv7 phát hiện cà chua tốt (OK)…

Hướng dẫn sử dụng Jupyter Notebook

Jupyter Notebook giúp bạn chạy source code Python dễ dàng nên hiện nay nhiều example Python…

TGMTplayer – thư viện đọc camera IP bằng C# ít giật lag

Để đọc hình ảnh từ camera IP ít bị giật lag (người đi qua rồi mà…

Phát hiện khuôn mặt ngước lên – cúi xuống bằng mediapipe

Bài này tương tự bài Phát hiện cử động khuôn mặt bằng Facemesh. Có đôi chút…

Hướng dẫn kết nối camera IP và các vấn đề thường gặp

Để làm project xử lý ảnh qua camera bạn có thể dùng webcam hoặc camera IP.…

Hướng dẫn play camera IP trong OpenCV không bị delay

Khi play camera bằng OpenCV bạn sẽ thường gặp vấn đề delay của camera. Nếu thời…

Darknet Analytics – test kết quả YOLO Darknet trực quan bằng Windows Form C#

Thông thường để test kết quả YOLO Darknet thì chúng ta hay sử dụng Python để…