OpenCV

Cấu trúc opencv

Cấu trúc OpenCV

Sau khi make OpenCV từ source code thành công sẽ được solution OpenCV. Bài này sẽ mô tả các công dụng các project bên trong OpenCV để các bạn include vừa đủ. Không thừa không thiếu, mọi thứ vừa đủ là tốt nhất.

Nếu tự make OpenCV bằng Cmake không thành công các bạn có thể sử dụng source mình đã make sẵn.

OpenCV 3.2.0 build cho Visual Studio 2015
OpenCV 3.4.2 build cho Visual Studio 2015