Tách background tự động trên web

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn trang web dùng để tách background tự động: https://www.remove.bg/

Trang web này giúp bạn tách vật thể ra khỏi background. Ưu điểm:
– Free
– Nhanh
– Tách vật thể ra khỏi nền rất chính xác cho dù background phức tạp

Website này giúp bạn tiết kiệm thời gian tách background bằng photoshop. Với photoshop bạn sẽ phải tách nền thủ công hoặc cài đặt thêm 1 số plugin để thực hiện. Nay với công cụ online sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian tách hình.

Tách background tự động trên web

Tách background tự động trên web

Tách background tự động trên web

Tuy nhiên website remove.bg chỉ cho bạn save ảnh với kích thước nhỏ. Muốn kích thước lớn bạn phải trả phí cho website.

Leave a Reply