Tìm ảnh giống nhau bằng Resnet-18

Bài toán tìm ảnh giống nhau bằng Resnet-18 ứng dụng vào việc tìm sản phẩm/hàng hóa…

Source code phần mềm nhận diện khuôn mặt C#

Bài viết này chia sẻ source code phần mềm nhận diện khuôn mặt C# sử dụng…

Source code phần mềm phát hiện không đeo khẩu trang

COVID tạm lắng ở Việt Nam nhưng nhiều nơi khác vẫn còn diễn biến phức tạp.…

Giới thiệu chương trình phát hiện giới tính

Trong quá trình tìm hiểu mình có gặp chương trình phát hiện giới tính khá tốt.…

Model cascade đã huấn luyện

Có rất nhiều model cascade đã huấn luyện sẵn do cộng đồng OpenCV thực hiện. Các…

Nhận diện khuôn mặt – P2: face recognition

Sau khi đã phát hiện được khuôn mặt chúng ta tiến hành nhận dạng (recognition). Để…

Retrain face cascade model

Bài viết này hướng dẫn các bạn retrain cascade model theo nhu cầu sử dụng. Thí…

[C++] Chương trình nhận diện khuôn mặt

Trong ứng dụng nhận diện khuôn mặt thì bước nhận diện là bước cuối cùng để…

Tìm đồng xu trong ảnh

Bài này viết theo câu hỏi của 1 bạn trong group https://www.facebook.com/groups/thigiacmaytinh/. Sau khi thử nghiệm…

Nhận dạng ảnh chó mèo bằng Neural Network

Phân loại hình ảnh (classification) là bài toán quen thuộc trong Machine Learning. Vô tình gặp…