Nhận diện khuôn mặt

Tổng hợp các bài viết trong blog thigiacmaytinh.com về chủ đề nhận diện khuôn mặt.

Từ khóa về nhận diện khuôn mặt

Nhận diện khuôn mặt có các thuật ngữ tiếng Anh sau:
– Detect face: tìm khuôn mặt có trong ảnh không? kết quả là tọa độ hình chữ nhật của khuôn mặt
– Recognize face/recognition face: nhận diện khuôn mặt đó là ai
– Classification face: phân loại khuôn mặt theo các tiêu chí, ví dụ như độ tuổi, giới tính

Data về nhận diện khuôn mặt

Bộ ảnh 1000 người nước ngoài đã được sắp xếp theo folder

Bộ ảnh người nước ngoài với 1000 người sắp xếp trong các folder con, mỗi folder có ít nhất là 2 ảnh trở lên
ForeignPerson.zip (109MB – Google Drive)

Bộ ảnh 4000 người nước ngoài

Bộ ảnh 4000 người nước ngoài không trùng lặp nhau bỏ vào chung 1 folder
4000ForeignFace.zip (56MB – Google Drive)

Bộ ảnh phân loại nam/nữ

Dùng để test thuật toán phân loại (classify) khuôn mặt với 2 lớp (binary classification)
gender_dataset_face.zip (70MB – Google Drive)

Bộ ảnh 1000 người nổi tiếng Việt Nam đã crop

VN-celeb.zip (638MB – Google Drive)

Các thư viện và thuật toán trong nhận diện khuôn mặt

Bước 1: phát hiện khuôn mặt

https://thigiacmaytinh.com/nhan-dien-khuon-mat-p1-face-detection

Bước này dùng để tìm xem có khuôn mặt trong ảnh hay không? Nếu có thì crop khuôn mặt để nhận diện
Bước 2: nhận diện khuôn mặt

https://thigiacmaytinh.com/nhan-dien-khuon-mat-p2-face-recognition/

Bước này dùng để nhận diện người trong ảnh là ai? Giống với ảnh nào trong database nhất? Hoặc là ảnh này giống với ảnh nào được training nhất?

Để nhận diện được thì phải crop khuôn mặt theo bước 1 rồi mới nhận diện
Bước 3: tối ưu hoá nhận diện khuôn mặt

https://thigiacmaytinh.com/nhan-dien-khuon-mat-p3-toi-uu-hoa/

Chia sẻ các mẹo để tăng độ chính xác khi nhận diện khuôn mặt (mặt mình thời trẻ trâu hơi buồn cười tí :D)
Các bài viết liên quan đến nhận diện khuôn mặt

Phát hiện khuôn mặt trên trình duyệt Chrome

https://thigiacmaytinh.com/phat-hien-khuon-mat-tren-trinh-duyet-chrome/
Phát hiện khuôn mặt trên trình duyệt Chrome bằng OpenCV JS

Nhận diện khuôn mặt bằng C#

https://thigiacmaytinh.com/source-code-phan-mem-nhan-dien-khuon-mat-c/

Sử dụng thư viện FaceComp.dll để viết app nhận diện bằng C#, dành cho các bạn nắm vững C# hơn C++, Python. Ưu điểm là dễ làm form, dễ trang trí và nộp luận văn/đồ án 😀

Source code phần mềm nhận diện khuôn mặt C#


Face_recognition – thư viện nhận diện khuôn mặt Python

https://thigiacmaytinh.com/face_recognition-thu-vien-nhan-dien-khuon-mat-python/

Thư viện mã nguồn mở viết bằng Python dùng để nhận diện khuôn mặt với độ chính xác cao hơn OpenCV.
Nhận diện khuôn mặt bằng Dlib Python

https://thigiacmaytinh.com/lam-quen-voi-thu-vien-dlib-python/
Thư viện Dlib là thư viện mà Face_recognition ở trên sử dụng để nhận diện khuôn mặt. Thư viện này viết bằng C++, đòi hỏi kiến thức về C++ trước khi tìm hiểu