Lập trình OpenCV

Trang này tổng hợp những bài viết về OpenCV cơ bản nhất giúp cho người mới có thể hiểu về xử lý ảnh. Các bài viết được viết theo độ khó tăng dần và theo thứ tự. Đọc xong loạt bài OpenCV cơ bản bạn có thể viết được ứng dụng đơn giản.

Các bạn nên chuẩn bị sẵn Công cụ hỗ trợ lập trình trước khi bắt tay vào học. Đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần để biết Tại sao Thị giác máy tính lại khó?

Và đọc ebook Phong cách lập trình để code tốt hơn, dễ đọc hơn.


Cài đặt

 1. Build lib cho OpenCV 3.x
 2. Setup project OpenCV cho ngôn ngữ C++
 3. Setup project OpenCV cho ngôn ngữ Python
 4. Tạo ứng dụng OpenCV bằng C# (dành cho người muốn tìm hiểu thêm)
 5. Setup project OpenCV Android bằng Android studio (dành cho người muốn viết app cho android)
 6. Setup project C# sử dụng EmguCV (dành cho người muốn tìm hiểu thêm)

Lý thuyết

 1. Bí mật của màu sắc – Nguyễn Đình Đăng
 2. Các bước cơ bản của ứng dụng xử lý ảnh
 3. Cấu trúc OpenCV
 4. Tìm hiểu ảnh base64

Cơ bản

 1. Khái niệm về ảnh trong lập trình
 2. Không gian màu – color space
 3. [C++] Xử lý sự kiện (event) mouse và keyboard
 4. Xử lý hình ảnh từ video
 5. Đọc hình ảnh từ webcam trong opencv
 6. Kết nối camera IP trong opencv
 7. Các hàm vẽ cơ bản
 8. Lý thuyết về phân đoạn ảnh (nhị phân hóa – threshold)
 9. Blend màu ảnh
 10. Quang đồ – Histogram
 11. Xử lý một phần hình ảnh bằng ROI
 12. Lọc màu ảnh – filter color
 13. Tách đường thẳng khỏi ảnh sử dụng hình thái học
 14. Thuật toán mỏng hóa trong OpenCV
 15. Thuật toán WaterShed
 16. Nhận diện màu áo

Leave a Reply