Source code phần mềm nhận diện khuôn mặt cho ATM gạo

Có một số Mạnh Thường Quân tài trợ gạo cho người gặp khó khăn vì COVID…

Upload file lên Google Drive bằng Python

Bài viết này hướng dẫn cách viết script Python để upload file tự động lên Google…

Source code phần mềm nhận diện khuôn mặt C#

Bài viết này chia sẻ source code phần mềm nhận diện khuôn mặt C# sử dụng…

Setup wifi hotspot cho Raspberry Pi bằng RaspAP

Wifi hotspot dùng để phát wifi ra từ chính Raspberry Pi, lúc này Rpi sẽ làm…

Phát hiện vật thể bằng YOLO: bài 3 – training model phát hiện biển số xe

Hàng năm cứ đến mỗi độ hè về, khi ve kêu ve ve là lúc các…

Phát hiện vật thể bằng YOLO: bài 2 – thử nghiệm các model train sẵn

Cài đặt các thư viện cần thiết Đây là các bước cài đặt chung cho những…

Build YOLO Darknet với Visual Studio trên Windows 10

Bài viết này hướng dẫn cách config solution để build darknet.exe chạy trên Windows 10. Việc…

Sử dụng tool LabelImg để đánh nhãn vật thể trong hình

Bài viết này hướng dẫn cách build và cách sử dụng tool LabelImg. Tool LabelImg dùng…

Cài đặt OpenCV Python sử dụng CUDA trên Windows 10

Để viết code Opencv bằng python bạn chỉ cần cài package opencv-python là được, tuy nhiên…

Server Amazon lightsail có thể chạy Deep Learning không?

Giới thiệu chung Server Lightsail của Amazon là máy chủ ảo đơn giản, dễ sử dụng,…