Đo mức độ sử dụng GPU trên Ubuntu bằng glances

GPU (cũng thường gọi là VGA card) là thiết bị khá đặc biệt, nó có cả…

Hướng dẫn cài đặt Tensorflow GPU với CUDA 11.2 trên Windows 10

Bài viết này hướng dẫn cách cài đặt Tensorflow GPU để sử dụng sức mạnh xử…

Face detection với thư viện fae-api.js trên browser

Trong số rất nhiều thư viện nhận diện khuôn mặt ngoài kia (github) thì face-api.js rất…

Phân loại hình ảnh với Tensorflow – Bài 2 chạy code Python trên Windows 10

Đây là bài thứ 2 trong chuỗi bài viết về Image Classification với thư viện Tensorflow.…

Phân loại hình ảnh với Tensorflow – Bài 1 thử nghiệm độ chính xác

Đây là bài đầu tiên trong chuỗi bài viết về Image Classification với thư viện Tensorflow.…

Source code phần mềm nhận diện khuôn mặt cho ATM gạo

Có một số Mạnh Thường Quân tài trợ gạo cho người gặp khó khăn vì COVID…

Upload file lên Google Drive bằng Python

Bài viết này hướng dẫn cách viết script Python để upload file tự động lên Google…

Source code phần mềm nhận diện khuôn mặt C#

Bài viết này chia sẻ source code phần mềm nhận diện khuôn mặt C# sử dụng…

Setup wifi hotspot cho Raspberry Pi bằng RaspAP

Wifi hotspot dùng để phát wifi ra từ chính Raspberry Pi, lúc này Rpi sẽ làm…

Phát hiện vật thể bằng YOLO: bài 3 – training model phát hiện biển số xe

Hàng năm cứ đến mỗi độ hè về, khi ve kêu ve ve là lúc các…