Hướng dẫn play camera IP trong OpenCV không bị delay

Khi play camera bằng OpenCV bạn sẽ thường gặp vấn đề delay của camera. Nếu thời…

Hướng dẫn đọc nhiều camera trong OpenCV bằng multithread

Giả sử bạn đang thực hiện bài toán detect khuôn mặt bằng Python và bạn có…

TGMTdarknet – tích hợp YOLO Darknet vào Windows Form C# .NET Framework

Trong bài trước mình đã giới thiệu chương trình Darknet Analytics /để test YOLO Darknet. Bài…

Darknet Analytics – test kết quả YOLO Darknet trực quan bằng Windows Form C#

Thông thường để test kết quả YOLO Darknet thì chúng ta hay sử dụng Python để…

Darknet Locator – công cụ đánh nhãn Yolo Darknet tương tự labelImg

Phần mềm labelImg quá nổi tiếng với trong việc đánh nhãn. Tuy nhiên nó cũng có…

Build Darknet với CUDA trên Ubuntu 18.04

Bài viết này hướng dẫn build Darknet sử dụng CUDA & CUDNN để tăng tốc training/predict…

Sử dụng socket để deploy model Machine Learning

Khi sử dụng Machine Learning bạn sẽ thấy thời gian load model thường lâu hơn thời…

Đo mức độ sử dụng GPU trên Ubuntu bằng glances

GPU (cũng thường gọi là VGA card) là thiết bị khá đặc biệt, nó có cả…

Hướng dẫn cài đặt Tensorflow GPU với CUDA 11.2 trên Windows 10

Bài viết này hướng dẫn cách cài đặt Tensorflow GPU để sử dụng sức mạnh xử…

Face detection với thư viện fae-api.js trên browser

Trong số rất nhiều thư viện nhận diện khuôn mặt ngoài kia (github) thì face-api.js rất…