Source code example OpenCV DNN (Deep Neural Network)

Hôm nay mình chia sẻ source code example OpenCV DNN trên GitHub. Đây là các source…

Tách background ảnh động vật

Hôm nay mình giới thiệu 1 repo Github có khả năng tách nền ảnh động vật.…

Cài đặt Ubuntu trên Windows 10 bằng WSL

Ubuntu là hệ điều hành ưa thích của các lập trình viên AI, và với sự…

Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2019

Ngay bài viết này thì Visual Studio 2019 là bản mới nhất. Mặc dù bị cạnh…

Plugin download hình ảnh từ Google Image

Khi bạn muốn download hình ảnh từ Google Image thì Download All Images sẽ giúp bạn.…

Biến ảnh 2D thành model 3D

Bài viết này hướng dẫn cách biến ảnh 2D thành model 3D trên Windows. Do source…

Tăng tốc Deep Learning bằng CUDA 10.1

Trong bài Huấn luyện phân loại nam nữ bằng Tensorflow bạn đã biết về Deep Learning.…

Huấn luyện phân loại nam nữ bằng Tensorflow

Huấn luyện phân loại nam nữ là bài toán classification: hình ảnh thuộc loại nào? Bài…

Những câu lệnh Git thường gặp

Đây là danh sách những câu lệnh git được sử dụng nhiều nhất. git init đây…

GPU-Z xem thông số của GPU

GPU-z là chương trình giúp bạn xem được các thông số của GPU mà bạn đang…