Hướng dẫn training VietOCR dùng để nhận diện tiếng Việt

VietOCR là thư viện nhận diện ký tự Việt Nam khá tốt. Tuy nhiên đối với…

Share source code VietOCR đã port sang ngôn ngữ C++

Thư viện VietOCR được viết bằng ngôn ngữ Python với khá nhiều ưu điểm. Tuy nhiên…

Hướng dẫn sử dụng Paddle OCR nhận diện tiếng Hàn Quốc

Thư viện Paddle nhận diện ký tự tượng hình rất tốt nên nhận diện tiếng Hàn…

Dùng Easy OCR để đọc thông tin CCCD

Có nhiều thư viện đọc được tiếng Việt, trong đó có Easy OCR cho kết quả…