Thử nghiệm Deeplearning cho người mới bắt đầu

Bài viết này viết theo bài Nhận diện vật thể bằng ImageAI. Bài viết đó dành cho các bạn sinh viên CNTT tìm hiểu, bài viết này dành cho ai muốn biết Deep Learning là gì. Làm theo bài này các bạn có thể chạy thử được ImageAI với hình ảnh của bạn.

Bài viết này sử dụng thư viện Django để làm web server, hiển thị kết quả trên web. Các thư viện và source code sử dụng ở mức tối thiểu để không làm khó các bạn.

Các bước thực hiện

Bước 1: cài đặt Python 3.6.2 x64
Bạn bắt buộc phải cài đặt phiên bản x64 vì Tensorflow yêu cầu. Link: Python 3.6.2 x64

Sau khi cài đặt xong nhớ restart máy.

Bước 2: cài đặt các package cần thiết
Bạn chỉ cần doubleclick vào file install_python_library.bat để cài các package/lib cần thiết.

Bước 3: download model nhận dạng
Download file resnet50_coco_best_v2.0.1.h5 bỏ vào folder source code, bên cạnh file start.bat

Bước 4: chạy web server
Double click vào file start.bat để bắt đầu chạy web server

Test kết quả

Mở web browser lên, gõ vào địa chỉ là: localhost sẽ có giao diện đơn giản như hình dưới

imageai_restful

Ấn nút + để chọn ảnh, kết quả sẽ hiện ra bên dưới
imageai_result

Download

ImageAI_RESTful_example (GitHub)

Leave a Reply