Tự động tô màu cho ảnh trắng đen

Công nghệ deep learning nay đã có thêm ứng dụng mới: tô màu ảnh trắng đen. Các ảnh vài chục năm trước thường là trắng đen giờ đây máy tính đã biết tô màu. Chỉ cần upload ảnh lên web, website sẽ trả về kết quả là 1 ảnh tô màu.

Bạn có thể tải bất kỳ ảnh trắng đen nào trên internet, sau đó ấn nút “Chọn ảnh” để chọn ảnh từ máy tính. Chờ 1 phút sẽ cho ra kết quả là ảnh màu.

sg2

Tự động tô màu cho ảnh trắng đen

Tự động tô màu cho ảnh trắng đen

Tự động tô màu cho ảnh trắng đen

Tự động tô màu cho ảnh trắng đen

Tự động tô màu cho ảnh trắng đen

Leave a Reply