Ebook tiếng Việt

Tổng hợp ebook xử lý ảnh tiếng Việt trên Google Drive

 1. Ứng dụng xử lý ảnh trong thực tế với thư viện OpenCV.pdf
 2. Ví dụ trong sách: ComvisapExample_rev53.zip
  Tác giả: Nguyễn Văn Long – long.06clc@gmail.com
  Cuốn ebook này được viết khá lâu, khi đó còn sử dụng OpenCV 1 và 2. Sách viết khá chi tiết và dễ hiểu, rất tốt cho bạn nào muốn tìm hiểu tìm hiểu lý thuyết căn bản.

 3. Bí mật của màu sắc (pdf)
 4. Tác giả: Nguyễn Đình Đăng

 5. PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
 6. Tác giả: Trương Quốc Bảo, Trương Hùng Chen và Trương Quốc Định

 7. Sách Deep Learning cơ bản – v2
 8. Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn

  Đây là 1 cuốn sách hay về Deep Learning, tác giả giải thích cho bạn kiến thức nền vừa đủ và dễ hiểu để học. Sách lý giải và tính toán mẫu các công thức toán học, giải thích các thuật ngữ chuyên ngành Deep Learning. Bên trong có kèm source code, biểu đồ minh họa dễ hiểu.