Arduino

Gửi nhận dữ liệu tới Arduino

Gửi nhận dữ liệu tới Arduino

Blog không chuyên về lập trình nhúng, tuy nhiên nhiều bạn hỏi nên mình viết bài này. Gửi nhận dữ liệu tới Arduino dùng để điều khiển phần cứng khác với dữ liệu gửi từ máy tính. Ví dụ bạn lập trình được phát hiện chuyển động, nếu đó là người thì tự động mở cửa chẳng hạn.

Bài viết này hướng dẫn ở mức cơ bản và tiện dụng nhất cho người mới làm quen. Các vấn đề xảy ra khi lập trình mình cũng đã giải quyết hết trong source code.

Chuẩn bị

– Board Arduino, cáp kết nối
– Visual Studio 2015 trở lên

Cài driver cho board Arduino, với các board khác nhau (UNO, Nano,…) cần tìm driver cho phù hợp.