Tạo nút shutdown cho Raspberry Pi

Theo mặc định thì gắn nguồn vào Raspberry Pi là nó tự khởi động, gõ lệnh…

Điều khiển RPI Relay board Raspberry Pi

Để điều khiển bật tắt thiết bị bằng relay thì sử dụng RPI Relay board là…

Cài đặt OpenCV cho Raspberry PI

Trong lĩnh vực lập trình nhúng thì Raspberry PI (gọi tắt là PI) là thiết bị…