Nhận diện vật thể trong ảnh

Sau khi phát hiện vật thể thì bạn đã biết được vị trí vật thể trong ảnh. Sau đó bạn cần nhận diện vật thể đó là loại gì, chúng tôi chia sẻ 1 số bài viết để bạn tìm hiểu

Bài 1: phân lớp hình ảnh bằng KNN

Hướng dẫn các bạn phân loại hình ảnh bằng thuật toán KNN

Bài 2: Nhận dạng ảnh chó mèo bằng Neural Network

Dự đoán trong ảnh là chó hay mèo bằng Neural Network trong thư viện OpenCV