Face detection với thư viện fae-api.js trên browser

Trong số rất nhiều thư viện nhận diện khuôn mặt ngoài kia (github) thì face-api.js rất đáng để giới thiệu. Face-api.js là thư viện nhận diện khuôn mặt chính xác, tốc độ thực thi nhanh và dễ sử dụng. Bài viết này sẽ giới thiệu về công dụng, cách dùng và demo thư viện face-api.js.

Công dụng

Là thư viện dùng để nhận diện khuôn mặt ngay trên trình duyệt nên face-api.js làm được những thứ sau:

Phát hiện khuôn mặt: xác định vị trí khuôn mặt bằng bouding box

Tìm landmark của khuôn mặt

Phát hiện được khuôn mặt đang đeo khẩu trang

Xác định tuổi và giới tính

(mặc dù không chính xác lắm, mà trên đời này làm gì có mô hình nào nhận diện đúng tuổi & giới tính chứ =)) )

So sánh khuôn mặt (nhận diện khuôn mặt), kết quả là distance của 2 khuôn mặt

Và nhiều ví dụ khác…

Hướng dẫn sử dụng

Link của lib face-api.js đã có sẵn hướng dẫn, các bạn chỉ cần làm theo như sau:

  • Cài đặt Node.js, mình đang dùng bản 14.17.5. Sau đó restart máy
  • Clone lib jace-api.js (link cuối bài)
  • Sau đó chạy cmd ở folder face-api.js/examples/examples-browser
  • Chạy command: npm i để install các modules
  • Chạy command: npm start để tạo server tại địa chỉ: localhost:3000

Khi start local server có hiện chữ Listening on port 3000! như bên dưới là thành công

Mở browser theo địa chỉ: localhost:3000 ra trang web như hình dưới là thành công

Link demo

https://viscomsolution.com/face-api.js/

Khi browser hỏi có cho phép webcam play hay không thì bật webcam để detect khuôn mặt ngay trên browser. Tùy theo đường truyền internet nhà mạng mà thời gian load model có thể mất 5-10 giây.

Download face-api.js từ GitHub

https://github.com/justadudewhohacks/face-api.js

Leave a Reply