Model cascade đã huấn luyện

Có rất nhiều model cascade đã huấn luyện sẵn do cộng đồng OpenCV thực hiện. Các model này chứa đặc trưng của đối tượng cần tìm trong ảnh tổng hợp vào file *.xml. Dựa vào model này mà ta có thể biết đối tượng cần tìm có trong ảnh không. Trong lib opencv cũng đã đã có sẵn 1 số model cascade.

Hướng dẫn cách tạo ra model cascade dùng lib opencv

P1: lý thuyết
P2: thực hành
P3: kinh nghiệm & hỏi đáp
Retrain face cascade model

Để test thử độ chính xác các bạn có thể dùng tool Cascade Analytics – Tool đánh giá độ chính xác classifer trực quan.

DOWNLOAD

Xe hơi trên đường cao tốc car3.xml

Biển số xe của lib OpenALPR

Phát hiện cua con

Bộ data cascade của opencv: github

Leave a Reply