Đếm tế bào hồng cầu

Đây là một đề tài khá thú vị vì có tính ứng dụng thực tế cao. Dựa vào kết quả đếm tế bào hồng cầu trong máu người ta có thể phân tích rất nhiều vấn đề. Dựa trên phần mềm đếm cua thì phần mềm này có một chút thay đổi nhỏ cho phù hợp.

Các hình ảnh dùng trong bài này là ảnh chụp hồng cầu trong máu cá tra qua kính hiển vi. Đếm tế bào hồng cầu là 1 phần trong đề tài của sinh viên đại học Cần Thơ khi nghiên cứu về sức khỏe của cá.

Lưu ý: các hình ảnh chụp hồng cầu có thể gây khó chịu cho người mắc bệnh sợ vật thể có nhiều lỗ

Thuật toán

Bên dưới là ảnh input (đã resize về 800 x 600 pixel)
cell_blood1Chuyển sang ảnh xám và làm mờ bằng hàm blur() (từ ảnh này trở xuống sẽ phóng lớn để dễ hình dung)
cell_blood2Chuyển sang ảnh nhị phân bằng hàm AdaptiveThreshold
cell_blood3Lọc những blob hợp lệ, các thông số về blob được lưu trong file config.ini
cell_blood4Vẽ màu lên để dễ nhìn, màu sắc có thể tùy chỉnh trong file config.ini
cell_blood5

Download chương trình demo

Chương trình build sẵn ở dạng Console Line, chỉ cần double click là chạy. Các tham số tùy chỉnh nằm trong file config.ini

Lưu ý phải cài .NET framwork 4.5C++ redistribute 2015

BloodCell Image zip (8 MB)

BloodCellCounter_0.0.1.zip (3MB)

Source code: ParticleCounter.zip

4 thoughts on “Đếm tế bào hồng cầu

Leave a Reply