Tag Archives: plate

IPSS - Phần mềm đọc biển số xe máy

Phần mềm nhận diện biển số có kèm source

Đây là phần mềm nhận dạng biển số xe máy Việt Nam, tự động nhận dạng bằng webcam hoặc nhận dạng từ ảnh. Chủ yếu giới thiệu cho các bạn 1 thuật toán mới bên cạnh rất nhiều thuật toán khác trong lĩnh vực này.