Đếm các đồng xu nằm chồng bằng OpenCV

Bài này hướng dẫn các đếm các đồng xu nằm chồng bằng OpenCV. Sử dụng 2…

Phát hiện đồng tử từ mắt người

Pupil detection from an eye image Phát hiện đồng tử từ mắt người In this tutorial…

Dữ liệu lớn: Coi chừng nhầm rừng với cây

TTCT – Vì sao dữ liệu lớn (big data) bỗng trở thành một câu chuyện thời…

Phát hiện đối tượng – P3: kinh nghiệm & hỏi đáp

Nhận diện khuôn mặt – P1: face detection

Phát hiện khuôn mặt (detect) là bước đầu tiên của bài toán nhận diện khuôn mặt…

Ứng dụng của thị giác máy tính trong thực tế

Nhận diện công cụ Đếm tiền Nhận diện khuôn mặt, giới tính

Tìm đường viền của ảnh

Tạo 1 imageBox và chọn FunctionalMode là Minimum và Size Mode là Stretch Image. Tạo 2…

JR Screen ruler – thước trên màn hình

Đôi khi muốn đo đạc 1 hình nào đó, chương trình nào đó để lấy kích…

ASCII Generator V2.0 – chuyển ảnh thành ký tự

Chương trình chuyển ảnh thành ký tự giúp chuyển bất kỳ bức ảnh nào sang ký…

Webcam viewer portable V1.0 – xem webcam

Webcam viewer là tool dùng để xem webcam khá là tiện dụng. Tương thích hầu hết…