Chuyển ảnh thành những chấm tròn

Có tác dụng chuyển ảnh thành tập hợp những hình tròn nhỏ

Xoay ảnh theo đường thẳng

Bài viết này dịch lại từ tiếng Anh, hướng dẫn cách sử dụng chuột để xoay…

Thuật toán mỏng hóa trong OpenCV

Thinning algorithm in OpenCV – Thuật toán mỏng hóa trong OpenCV. Đây là bài dịch từ…

Đọc mã thẻ cào điện thoại

Bài viết này dịch lại 1 bài viết hướng dẫn cách đọc mã thẻ cào điện…

Phát hiện lổ hổng trên tường

How to detect small holes in the wall Phát hiện lổ hổng trên tường The Mathematica…

Đếm các đồng xu nằm chồng bằng OpenCV

Bài này hướng dẫn các đếm các đồng xu nằm chồng bằng OpenCV. Sử dụng 2…

Phát hiện đồng tử từ mắt người

Pupil detection from an eye image Phát hiện đồng tử từ mắt người In this tutorial…

Dữ liệu lớn: Coi chừng nhầm rừng với cây

TTCT – Vì sao dữ liệu lớn (big data) bỗng trở thành một câu chuyện thời…

Phát hiện đối tượng – P3: kinh nghiệm & hỏi đáp

Kinh nghiệm – Không nên sử dụng laptop hoặc máy yếu, cố gắng tìm 1 máy…

Nhận diện khuôn mặt – P1: face detection

Phát hiện khuôn mặt (detect) là bước đầu tiên của bài toán nhận diện khuôn mặt…