Blend màu ảnh

Blend màu ảnh là trộn 2 ảnh lại với nhau với 1 tỉ lệ do người dùng chọn. Cần có 2 tham số là tỉ lệ alpha của ảnh thứ nhất và beta của ảnh thứ 2. Các giá trị này trong khoảng từ [0;1].

Trong photoshop thì blend màu là trộn ảnh gốc với 1 màu nào đó để tạo hiệu ứng. Ảnh bên dưới lấy nguồn từ VietDesigner.net

pasYv0E

Để blend sử dụng hàm cv::addWeighted

Blend ảnh có cùng size

img1

img2

Ảnh sau khi blend

blend

Blend ảnh khác size

Ảnh nhỏ sẽ nằm trong ảnh lớn, đọc bài Xử lý một phần hình ảnh bằng ROI để hiểu thêm.

Phương pháp này tạo 1 ảnh trung gian có kích cỡ bằng ảnh lớn và chứa ảnh nhỏ. Sau đó ghép ảnh trung gian và ảnh lớn để được ảnh output.

Giả sử rằng mat2 lớn hơn mat1

Kết quả sau khi blend
blend2

Leave a Reply