Phát hiện màu áo bằng HSV

Phát hiện màu áo bằng HSV là một ứng dụng sử dụng đặc tính của kênh màu HSV. Ứng dụng này thiên về tính học thuật là chính, giới thiệu các bước cơ bản từ nhận diện khuôn mặt đến xác định vị trí của áo.

Giới thiệu

Chương trình chỉ detect 11 màu cơ bản: “Black”, “White”, “Grey”, “Red”, “Orange”, “Yellow”, “Green”, “Aqua”, “Blue”, “Purple”, “Pink”. Dựa vào ảnh chân dung của 1 người, ứng dụng sẽ tìm vị trí khuôn mặt trong ảnh. Từ khuôn mặt tìm được lấy vị trí tương đối của áo nằm trong hình vuông bên dưới mặt. Chương trình sẽ quét qua tất cả các pixel trong ô vuông, với mỗi pixel sẽ được gán màu giống nhất.

Thuật toán

1: Tìm khuôn mặt trong ảnh

2: nếu tìm thấy khuôn mặt thì lấy ô vuông bên dưới khuôn mặt (ROI)

3: chuyển ảnh ROI từ màu RGB sang HSV, đếm số luọng từng loại pixel. Loại nào nhiều nhất thì trả về kết quả.

Download

Repository chứa nhiều sample nên các bạn chỉ cần build DetectShirtColor.sln

Lưu ý: Sử dụng Visual Studio 2015 trở lên để build
DetectShirtColor (GitHub)

Leave a Reply