Cách tìm stream link của camera IP

Để đọc camera IP bạn cần tìm được stream link có giao thức là RTSP (Một…

scrcpy – điều khiển điện thoại trên máy tính

Bài viết này chia sẻ 1 cách điều khiển smartphone Android trên máy tính bằng SCRCPY.…

Teachablemachine – công cụ huấn luyện phân loại ảnh

Teachablemachine – công cụ huấn luyện phân loại ảnh online giúp bạn phân loại ảnh –…

Các extension Chrome hữu dụng

Tổng hợp các extension hữu dụng, bổ trợ cho người dùng Chrome nhiều tính năng thú…

Giới thiệu ABBYY FineReader OCR

Đây là phần mềm nhận diện văn bản (OCR) rất tốt. Điểm nổi bật của phần…

Source code scan QR code trên android

Bài viết này chia sẻ source code android để scan QR code. Source code rất đơn…

Source code iSpy rút gọn

Hiện tại OpenCV cung cấp class cv::VideoCapture() để đọc hình ảnh từ camera. Tuy nhiên nhược…

Convert video bằng FFMPEG

FFMPEG là thư viện nổi tiếng dùng để convert video, tách âm thanh,… Với các công…

Chuyển ảnh raw thành jpg

Ảnh raw chụp từ máy ảnh có kích thước lớn vì chứa dữ liệu thô từ…

IP Scanner – phần mềm tìm địa chỉ IP

Tiếp theo bài trước Kết nối camera IP trong opencv mình tiếp tục giới thiệu IP…