Darknet Analytics – test kết quả YOLO Darknet trực quan bằng Windows Form C#

Thông thường để test kết quả YOLO Darknet thì chúng ta hay sử dụng Python để test kết quả. Nay mình giới thiệu 1 cách mới đó là build YOLO Darknet bằng C# để test. Việc này giúp khai thác được sức mạnh của .NET framework trong việc xây dựng chương trình với nhiều chức năng.

Ngôn ngữ lập trình C# (với .NET Framework) khá mạnh mẽ trong việc xử lý sự kiện người dùng và dễ dàng lập trình. Hơn nữa hầu hết các ứng dụng phổ thông hiện nay đều sử dụng C# nên mình nghĩ YOLO Darknet C# sẽ hữu ích với nhiều người.

Lưu ý: YOLO Darknet C# phiên bản CPU khá chậm với weights lớn, cho nên chỉ phù hợp với các weights nhẹ, ít class hoặc YOLO-tiny.

Cách sử dụng

Ấn nút Analytics chương trình sẽ chạy và hiển thị kết quả khi double click vào từng ảnh. Trong hình các bạn có thể thấy với file ảnh 700×525 pixel chương trình chạy mất 12 giây với CPU.

Chức năng phần mềm Darknet Analytics

  • Nhớ các giá trị input của user bằng cách lưu vào Registry
  • Double click để xem kết quả
  • Chương trình load ảnh và tính toán tỷ lệ ratio phù hợp để vẽ khung chữ nhật
  • Sau khi test có thể export ra các file annotation *.txt
  • Chương trình sử dụng Background Worker để chạy, đây cũng là ví dụ tốt về bất đồng bộ trong lập trình

Nếu bạn có gặp lỗi hoặc cần thêm tính năng gì đó vui lòng inbox me: https://www.facebook.com/vohungvi/

Leave a Reply