Cách tìm stream link của camera IP

Để đọc camera IP bạn cần tìm được stream link có giao thức là RTSP (Một số dòng camera cũng có hỗ trợ HTTP tuy nhiên rất ít). Bài viết này hướng dẫn cách tìm stream link của camera IP.

Link stream của camera IP

Hiện nay có hàng chục hãng camera khác nhau, nổi tiếng nhất có thể kể đến Vivotek, Hik Vision, Questek, Siepem,… Mỗi camera lại có link stream khác nhau, thí dụ:

http://192.168.0.100/videostream.cgi?loginuse=admin&loginpas=admin rtsp://192.168.0.100:554/PSIA/Streaming/channels/1?videoCodecType=H.264_HIGH rtsp://192.168.0.100:554/PSIA/Streaming/channels/1?videoCodecType=MJPEG rtsp://admin:hd543211@192.168.0.100/Streaming/Channels/1 rtsp://admin:admin@192.168.0.100/live.sdp

Lưu ý là với option khác nhau bạn có link stream khác nhau, giao thức khác nhau,… Khi bạn setup thông số camera thì có thể làm thay đổi link, khá là mệt mỏi khi mới làm quen. May mắn là có 1 công cụ hỗ trợ sẵn cho các bạn là iSpy. Chương trình này sẽ giúp các bạn tìm kiếm link stream cho camera. Chương trình này cài đặt như các chương trình bình thường.

Kết nối camera tới máy tính

Camera có thể kết nối bằng wifi hoặc cáp mạng, về bản chất là đều sử dụng giao thức mạng để truyền dữ liệu. Đầu tiên phải xác định được camera có kết nối tới máy tính được không, sau đó mới kết nối vào phần mềm.

Để tìm IP của camera nhanh nhất, sử dụng tool IP Scanner để xem camera có địa chỉ bao nhiêu. Nếu tìm thấy cam thì mở Internet Explorer lên, gõ địa chỉ IP vào (lưu ý tất cả các hãng đều hỗ trợ tốt IE, còn Chrome hoặc FireFox, Safari hầu hết là không được). Nếu IE hiển thị thông tin từ webcam như là hình ảnh cam hoặc menu đăng nhập vào cam là ok.

Dùng iSpy tìm stream của camera

Đầu tiên là các bạn kết nối camera vào máy tính, sau đó chạy chương trình iSpy. Khi chạy chương trình lên, các bạn chọn “Add -> Camera IP With Wizard”. Cửa số “Connect to IP cameras” hiện lên chọn “Not listed” (bởi vì không biết link stream mới cần tool này). Còn giao thức thì chọn rtsp hay http đều được vì opencv hỗ trợ hết. Tuy nhiên nên chọn rtsp vì giao thức này thiết kế riêng cho stream media.

Screenshot 2017-12-25 00.30.25

Sau khi ấn “Next” thì điền username và password của camera vào

Screenshot 2017-12-25 00.33.49

Đa số các dòng camera IP có username/password mặc định là admin/admin. Tuy nhiên camera HIK vision thì lại là admin/hd543211

Ấn “Next” sẽ hiện ra cửa sổ tìm kiếm, ấn nút “Scan Local Network” để bắt đầu tìm. Hình bên dưới là đã tìm được tất cả các thiết bị trong mạng LAN.
Screenshot 2017-12-25 00.42.56

Sau khi chọn đúng IP của camera IP thì ấn “Next”, chương trình sẽ liệt kê ra tất cả các stream link, bạn phải chọn cái nào phù hợp. Chọn 1 cái rồi ấn vào dòng chữ “Check and filter results” bên dưới. Kết quả scan là OK thì đó là stream link đúng.
Screenshot 2017-12-25 00.48.42

Ấn “Next” chương trình sẽ hiển thị hình ảnh lấy được từ stream. (hình ảnh ban đêm của camera hồng ngoại)
Screenshot 2017-12-25 00.59.31

Như vậy là đã tìm được link stream thành công.

Test stream link bằng VLC player

Bạn có thể thử lại bằng cách dùng VLC player. Mở VLC player, chọn menu “Media -> Open Nework Stream (Ctrl + N)” để thử lại link.

Nếu VLC play bình thường thì chức mừng bạn, bạn đã tìm được link chính xác.

Lưu ý: VLC hỗ trợ rất nhiều format khác nhau nên VLC có play được chưa chắc các lib như OpenCV đã chạy được. VLC chỉ dùng để test xem bạn lấy có đúng link hay chưa mà thôi.

Download

Download iSpy
Source code iSpy (Github)
Source code iSpy rút gọn (Github)

Leave a Reply