scrcpy – điều khiển điện thoại trên máy tính

Bài viết này chia sẻ 1 cách điều khiển smartphone Android trên máy tính bằng SCRCPY. Công cụ này hiển thị màn hình của phone Android trên máy tính đồng thời gửi lệnh touch đến phone. Công cụ này giúp các bạn dễ dàng thuyết trình thao tác trên phone Android cho mọi người cùng xem.

Ngoài ra scrcpy còn có thể điều khiển qua wifi, cực kỳ tiện lợi khi cần cho nhiều người cùng trải nghiệm.

Các files trong file zip

Các bạn download chương trình ở link cuối bài. Sau đó giải nén ra được 1 số file
scrcpy - điều khiển điện thoại trên máy tính

Trong đó có các file exe quan trọng:
adb.exe là tool của Android SDK
scrpy.exe chương trình giao diện conmand line giúp bạn xem được error message
scrpy-noconsole.exe là chương trình không hiện command line

Kết nối trực tiếp (có dây)

Bước 1: kết nối phone Android vào máy
Bước 2: click vào file scrcpy.exe

Vậy là xong, 1 cửa sổ command và 1 cửa sổ hiển thị hình ảnh trên phone
screenshot2

screenshot1

Kết nối qua wifi

Bước 1: kết nối phone bằng cáp đến máy tính và kết nối vào mạng wifi chung với máy tính
Bước 2: tìm IP của phone, trên phone Samsung J7 Pro vào mạng wifi, click vào chi tiết sẽ hiện ra IP
Bước 3: mở command line tại folder chứa file adb.exe rồi gõ: adb tcpip 5555
Bước 4: rút cáp ra khỏi phone
Bước 5: tiếp tục gõ lệnh: adb connect 192.168.14.103:5555 (bạn cần chỉnh IP theo bước 2)
Bước 6: chạy chương trình scrcpy.exe

Vậy là xong

28c6355f3913c34d9a02

Download

Download chương trình build sẵn: scrcpy-win64-v1.12.1.zip

Download source code: https://github.com/Genymobile/scrcpy

Leave a Reply