Sử dụng tool LabelImg để đánh nhãn vật thể trong hình

Bài viết này hướng dẫn cách build và cách sử dụng tool LabelImg. Tool LabelImg dùng để đánh nhãn vật thể trong hình để training các model detection như YOLO.

Các bước cài đặt labelImg trên Windows

Mình sử dụng Windows 10 để thực hiện.

 • Bước 1: Các bạn clone source code từ repo: https://github.com/tzutalin/labelImg. Có thể download code hoặc clone bằng tool Source Tree
 • Bước 2: Clone xong thì cài Python, mình sử dụng : version 3.6.5 x64, tải bản Windows x86-64 executable installer
 • Bước 3: Sau khi cài xong Python thì cài PyQt5 bằng cmd:
  pip install PyQt5
 • Bước 4: Tiếp theo là cài lxml
  pip install lxml
 • Bước 5: Copy các file cần thiết bằng cmd:
  pyrcc5 -o libs/resources.py resources.qrc

Vậy là xong, gọi file labelImg.py là chương trình sẽ chạy lên để các bạn đánh nhãn cho YOLO.

Việc cài đặt cho Linux cũng tương tự với các câu lệnh ở trên

Sử dụng

Mình lấy ảnh CT não để vẽ thử, ấn nút W để vẽ bouding box
labelimg_1

Chương trình cho phép đánh nhãn nhiều loại class khác nhau trong cùng 1 ảnh và xuất ra 2 loại format là YOLO hoặc Pascal VOC.

Giá trị của bounding box (x, y, width, height) được chuẩn hóa trong khoảng [0:1] khi vẽ như hình dưới

Phím tắt và mẹo

 • Ấn AD để chuyển ảnh tới – lui
 • Vào menu View -> chọn Auto save mode để tự động save file khi chuyển ảnh mà không cần ấn Ctr + S

Leave a Reply