Dùng Easy OCR để đọc thông tin CCCD

Có nhiều thư viện đọc được tiếng Việt, trong đó có Easy OCR cho kết quả nhận diện khá tốt. Bài viết này giới thiệu và review các tính năng của thư viện Easy OCR.

Để test độ chính xác các bạn có thể tìm download các ảnh CCCD (roboflow, kaggle), vì lý do bảo mật nên mình không share.

Bước 1: cài đặt easyocr

Bài viết này sử dụng hệ điều hành Windows 10, Python 3.7.3 để test.

Các bạn có thể dùng lệnh sau để cài đặt:
pip install easyocr

Bước 2: test độ chính xác đọc ảnh CCCD

Chạy đoạn code python bên dưới để test

Kết quả

Kết quả nhận diện được cho kết quả khá tốt.

Performance

Bài test có sử dụng GPU RTX 2060 6GB VRAM:

  • Thời gian load model: 3.9 giây
  • Thời gian predict: 1.34 giây