Workshop chia sẻ kinh nghiệm Object Detection

Lần trước mình đã tổ chức buổi offline chia sẻ chung về các vấn đề của Thị giác máy tính. Lần này có làm workshop chia sẻ kinh nghiệm Object Detection cùng với TopDev. Link đăng ký tại: https://www.facebook.com/events/667735603619797/

Địa điểm: Saigon Innovation Hub
Lầu 3, Trường Aptech, số 212-214 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM, Google Maps
Thời gian: 8 – 11h ngày 07/10/2018Nội dung

Gồm 3 phần chính:
1. Các thuật toán Object Detection và hoàn cảnh sử dụng
2. Thực hành Training Cascade để phát hiện trái ổi realtime
3. Kinh nghiệm nâng cao độ chính xác

Trong buổi này mình sẽ chia sẻ các kinh nghiệm mình biết về cách phát hiện vật thể khác nhau. Sau đó tiến hành thực hiện training trái ổi tại chỗ & detect realtime.

Data cần thiết

Vì trong buổi đó sẽ thực hiện training cho các bạn xem, bạn nào muốn thực hiện có thể download trước bộ data cần thiết

1. Bộ ảnh trái ổi đã khoanh vùng sẵn

2. Tool Object Locator

3. Cascade Analytics

4. Source code Object Detector (Github)

5. OpenCV 3.4.3 Sau khi cài đặt (thực chất là tự giải nén) sẽ có tool opencv_createsamples.exe và opencv_traincascade.exe

6. Bộ ảnh Negatives

7. Slide thuyết trình

Seri bài viết về Training Cascade

Phát hiện đối tượng – P1: lý thuyết
Phát hiện đối tượng – P2: thực hành
P3: kinh nghiệm

Command training cascade


D:
cd D:\lib\OpenCV\opencv320\build\x64\vc14\bin

opencv_createsamples -info D:\viscom.data\guava\location.txt -vec guava.vec -w 30 -h 30 -num 225 -maxxangle 2 -maxyangle 2

opencv_traincascade -data D:\viscom.data\guava\training_lbp -vec guava.vec -bg D:\viscom.data\negatives\bg.txt -numPos 225 -numNeg 500 -w 30 -h 30 -mode ALL -minHitRate 0.999999 -featureType LBP

Leave a Reply