Cascade Analytics – Tool đánh giá độ chính xác classifer trực quan

Để test mô hình nhận dạng OpenCV cung cấp sẵn công cụ dùng để đánh giá độ chính xác là opencv_performance.exe. Và mình cũng có viết 1 tool nhỏ viết trên nền winform để trực quan hơn, cung cấp nhiều thông tin hơn để đánh giá.

Để hiểu được chương trình này các bạn đọc bài Phát hiện đối tượng.

Chương trình này giúp cho các bạn xem thực tế phát hiện có đúng hay không. Hay là phát hiện nhầm mà bảo là có đối tượng trong ảnh.


Giao diện của chương trình
cascadenanalytics

Cách sử dụng

– Đầu tiên, các bạn chọn đường dẫn chứa thư mục chứa ảnh cần test
– Tiếp theo, chọn file cascade cần test
– Ấn nút Analytics để chương trình bắt đầu tìm đối tượng trong ảnh
– Double click vào ảnh để xem kết quả trực quan
– Ấn nút Export để ghi ra file text, file này có cấu trúc y như file chỉ mục dùng để huấn luyện.

Khi bạn chọn sai chương trình sẽ báo lỗi tương ứng. Nếu có phần nào thắc mắc liên hệ với mình qua Facebook.

Download

Yêu cầu .NET framework 4.5 và C++ redistribute 2015

.NET framework 4.5 offline installer (67MB)
C++ redistribute 2015

CascadeAnalytics_0.1.2.zip (13 MB)

12 thoughts on “Cascade Analytics – Tool đánh giá độ chính xác classifer trực quan

    1. bạn chụp hình lên, mô tả lỗi, copy mã lỗi, thông tin lỗi, các trường hợp test như thế nào thì mới đoán được lỗi ở đâu

    1. Tool này mình viết hàm xử lý bằng C++, còn UI viết bằng CLR (C++/CLI)

Leave a Reply