Source code scan QR code trên android

Bài viết này chia sẻ source code android để scan QR code. Source code rất đơn giản chỉ bằng những hàm cơ bản nhất build bằng Android Studio. Source code scan QR code trên android viết bằng Java thuần.

Chương trình build cho Android SDK 26 (Android 8.0), các bạn có thể sửa lại cho phù hợp.

Mô tả

Chương trình có 2 activity:
– ScanQRcodeActivity: là main activity, có 1 nút để bắt đầu scan
– BarcodeCaptureActivity: sau khi ấn nút sẽ qua activity này để scan, khi chương trình scan xong sẽ trả về ScanQRcodeActivity

Sau khi scan xong nội dung của QR code sẽ hiện lên Texview.

Ưu điểm của source code:
– Gọn nhẹ
– Tốc độ nhanh
– Dễ dàng tích hợp vào các project khác

Source code scan QR code trên android
Giao diện của chương trình


Lưu ý

– Khi checkout về các bạn phải sửa đường dẫn của Android SDK (thông thường Android Studio sẽ sửa giùm bạn)
– Sử dụng Android Studio mới nhất để build (mình đang sử dụng Android Studio 3.3)

Download

Do tổng hợp nhiều platform khác nhau vào cùng repository của Github nên các bạn chỉ cần QRcodeReaderAndroid
Checkout QR code (Github)

Đọc thêm:
Souce code C# tạo QR code

Leave a Reply